İnşaat

Müşavirlik ve Danışmanlık Hizmetleri

VİSMA , Gayrimenkul sektöründe her türlü ticari (otel, konut , ofis vb.) , arsa ve arazi alanında yatırım yapmak isteyen yatırımcılara, arazi geliştirme safhasından anahtar teslimine kadar satış ve işletme kontrolü dahil olmak üzere inşaatın her evresinde çözüm ortakları ile hareket ederek en uygun danışmanlık ve hizmet çözümlerini sunmaktadır. Bu kapsamda, bütçeye göre ön proje tasarımı, ön proje safhasında yaklaşık bütçe çıkarılması, malzeme seçimi, projenin fiyatlandırılması, maliyet analizi, inşaat bütçesinin yapılması, teknik ve idari şartname hazırlanması, hakediş kontrol ve nakit akış değerlendirmesi ve uygulama aşamasına yönelik olarak ; proje organizasyonu, proje yapımı, proje metrajı, projenin yapım bedelinin fiyatlandırılması, inşaat bütçesinin yapılması, müteahhitlik yapım sözleşmesi, planlama, iş yapım programlarının hazırlanması, yönetilmesi, inşaat sürecindeki prosedür ve işlem aşamaları, şantiye kontrollük hizmetleri, peyzaj, iskan, belge, prosedür ve işlem aşamalarına danışmanlık hizmetleri vermektedir

Bütçe ve Sözleşme Yönetimi

İşveren ile yüklenicinin yükümlülüklerinin mümkün olan en etkin biçimde ve karşılıklı beklentileri karşılayacak şekilde yerine getirmesi sağlanır. İletişim ve bilgi yönetimi bu süreçte önemli yer tutar. Projede yer alan bütün taraflarla olan ilişkiler doğru yönetilerek, projenin amacına ulaşması ve özellikle müşterinin kalite ve zaman beklentilerinin karşılanması sağlanır. Taahhüt işlerinde, teklif ve ihale aşamasında başlayan sözleşme yönetimi, teminatlar, işin denetimi, iş programları, hakediş ödemeleri koordinasyonu sağlanır. Yapım sonrasında geçici ve kesin kabul işlemleri ile kesin hesaplar yapılarak süreç tamamlanır. Konusunda deneyim sahibi yöneticilerimiz ile etkin bir şekilde sözleşme yönetimi gerçekleştirilmektedir.

İşletme ve Kontrol Hizmetleri

Firmamız geliştirdiği ya da var olan gayrimenkul projelerinin tesis yönetim hizmetlerine de destek vermektedir. İhtiyaca göre Bina Otomasyon Sistemleri (BOS), Bina Yönetim Sistemleri (BYS), ve Entegre Sistemleri (ES) sayesinde mekanik, elektrik, güvenlik, yangın sistemlerinin gözlemlenmesi, iyileştirilmesi ve önlemlerin alınması sağlanmaktadır. Destek hizmetler haricinde binaların ve tesislerin fiziksel yapısının yönetimi de yapılmaktadır: Çalışma ortamlarının yönetimi, mobilya ekipman ve demirbaşlarının yönetimi, tasarım yönetimi, telekomünikasyon ve kablo yönetimi, bina operasyonları (işletme ve bakım) yönetimi, gayrimenkul ve kira yönetimi sunulan hizmetlerdendir.

Projelendirme ve Tasarım Koordinasyonu

Tasarım yönetimi hem taahhüt hem de gayrimenkul geliştirme ana süreçlerinin önemli alt-süreçlerinden biridir. İnşaat sürecine proje problemi bırakmadan, yatırımcı isteklerine deneyim katarak fonksiyonların doğru çözümlenmesi ve mümkün olduğunca estetikten ödün vermeden bütçe içerisinde kalan proje üretilmesini sağlamak ana prensibimizdir. Bu kapsamda; mimari, statik, mekanik, elektrik, peyzaj, dekorasyon projelerinin koordinasyonu ve yönetimi ile konsept geliştirme çalışmaları, keşif çalışmaları, ihale süreci ve yüklenici seçimi çalışmaları titizlikle yürütülmektedir.

Uygulama ve Müteahhitlik Hizmetleri

Şirketin faaliyet konusu olan taahhüt alanında; birim fiyat, maliyet + kar, anahtar teslimi projeler yapılmaktadır. Konut, otel, ticari ve endüstriyel yapılar inşaat, mekanik ve elektrik ana üretim ekipleri, üstyapı, altyapı, kaba & ince işler, malzeme ve ekipman tedariki, inşaat, dekorasyon montaj ve test işleri tamamlanarak müşteriye teslim edilir.